Σφίγγουν κι άλλο τα λουριά στους ιδιοκτήτες Ι.Χ.

Σφίγγουν κι άλλο τα λουριά στους ιδιοκτήτες Ι.Χ.
Αυστηρότερες προβλέπονται οι διαδικασίες ασφάλισης αυτοκινήτων καθώς καταργείται η περίοδος χάριτος του ενός μήνα από τη λήξη και μέχρι να πληρωθεί το νέο ασφαλιστήριο.

Με εγκύκλιο που προωθεί η Τράπεζα της Ελλάδος η οποία θα πάρει και νομοθετική μορφή, καταργείται η αυτόματη ανανέωση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων, μία πρακτική που ακολουθούν πολλλές εταιρίες και δέσμευε τους πελάτες. Ετσι σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου δεν πληρώσει την ασφάλεια τότε το συμβόλαιο θα ακυρώνεται.

Γι' αυτό τον λόγο, δέκα ημέρες πριν από τη λήξη του ο ασφαλιστής σε συνεργασία με την ασφαλιστική εταιρεία θα ενημερώνει εγγράφως τον ασφαλισμένο για την υποχρέωση που έχει να ανανεώσει την ασφάλισή του, ενώ σε περίπτωση έκδοσης νέου συμβολαίου θα πρέπει να προκαταβάλλεται το ασφάλιστρο. Επίσης προωθείται η διαδικασία να πληρώνονται τα ασφάλιστρα κυρίως μέσω των τραπεζών (καταστήματα ή ηλεκτρονική τραπεζική) κίνηση με την οποία θα σταματήσει η διακράτηση των εισπράξεων για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η νομοθεσία αυτή έχει ως στόχο αφ' ενός το «συμμάζεμα» και τον έλεγχο της διαδικασίας ασφάλισης, την συρρίκνωση της αναντιστοιχίας εισπραχθέντων ασφαλίστρων και δικαιωμάτων και τη βελτίωση της ρευστότητας του συστήματος. Ανάμεσα στις προτάσεις που έχουν κατατεθεί είναι και η κατάργηση του ασφαλιστήριου σήματος, όπως έγινε και με την κατάργηση του σήματος τελών κυκλοφορίας. Κάθε ασφαλισμένος θα μπορεί να εκτυπώνει ο ίδιος σε απλό χαρτί το αποδεικτικό πληρωμής που θα πρέπει να φέρει στο όχημά του. Να σημειωθεί πάντως ότι στην περίπτωση που κάποιος ιδιοκτήης ξεχάσει να πληρώσει την ασφάλεια του του αυτοκινήτου, τότε ο νέος νόμος προβλέψει αυστηρά πρόστιμα τα οποία είναι τα εξής:

A. Διοικητικές κυρώσεις
Αφαίρεση των πινακίδων, της άδειας ικανότητας του οδηγού και της άδειας κυκλοφορίας για 10 μέρες
Αφαίρεση των πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας για δύο χρόνια σε περίπτωση ατυχήματος ή για 3 χρόνια, σε περίπτωση υποτροπής
Χρηματικό πρόστιμο υπέρ του Επικουρικού Κεφαλαίου, με πράξη της Αστυνομικής Αρχής, 500 ευρώ για τα επιβατικά και 250 ευρώ για τα δίκυκλα


B. Ποινικές κυρώσεις

Φυλάκιση από 2 μήνες μέχρι 1 χρόνο και
Χρηματική ποινή μέχρι 3.000 ευρώ
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης των στοιχείων του ανασφάλιστου οχήματος, θα σταλεί από τη Γ.Γ.Π.Σ., σε κάθε ιδιοκτήτη ανασφάλιστου ειδοποιητήριο για:

να ασφαλιστεί μέσα σε 8 μέρες ή να δώσει εξηγήσεις
να πληρώσει παράβολο 250 ευρώ για να ασφαλιστεί

Αν ο ιδιοκτήτης δεν κάνει τα παραπάνω, θα του επιβληθεί νέο πρόστιμο 500 ευρώ, καθώς και οι παραπάνω διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.