Παρατείνεται η καταβολή των συντάξεων αναπηρίας για ένα εξάμηνο από το IKA

Παρατείνεται η καταβολή των συντάξεων αναπηρίας για ένα εξάμηνο από το IKA
Παρατείνεται για ένα εξάμηνο η καταβολή των συντάξεων αναπηρίας του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ σε συνταξιούχους που εκκρεμεί η εξέταση τους από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ.

Όπως αποφάσισε η διοίκηση του ΙΚΑ, δεν απαιτείται καμιά ενέργεια από μέρους των συνταξιούχων.
Συγκεκριμένα, η παράταση αφορά συνταξιούχους που έχουν λάβει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, των οποίων το σχετικό συνταξιοδοτικό δικαίωμα έληξε ή πρόκειται να λήξει έως τις 28/02/2014.
Η καταβολή των σχετικών συντάξεων θα είναι μηνιαία και θα παρατείνεται αυτοδίκαια για έξι μήνες από τη λήξη τους.
Εάν ο συνταξιούχος εξεταστεί νωρίτερα από το εξάμηνο, η παράταση θα λήγει αυτόματα.
Η πρώτη καταβολή σύνταξης θα γίνει στις 27/02/2014 και θα δοθούν αναδρομικά οι συντάξεις από τη λήξη τους έως και τη σύνταξη του Μαρτίου 2014.
Κατά το χρονικό διάστημα παράτασης της χορήγησης των συντάξεων λόγω αναπηρίας, εξακολουθεί να παρέχεται ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη.