Παράταση στην έκδοση βιβλίων εσόδων -εξόδων για τους αγρότες μέχρι 20/2

Παράταση στην έκδοση βιβλίων εσόδων -εξόδων για τους αγρότες μέχρι 20/2
Παράταση μέχρι στις 20 Φεβρουαρίου προκειμένου οι αγρότες να ανοίξουν βιβλία εσόδων -εξόδων δίνει με εγκύκλιο που απέστειλε στις στις ΔΟΥ ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, κ. Χάρης Θεοχάρης.


Ωστόσο, στην εγκύκλιο αυτή τονίζεται ότι θα εκδοθεί άμεσα... επόμενη εγκύκλιος η οποία θα ορίζει: τη δυνατότητα εμπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης μεταβολής εργασιών, μέχρι 20/2/2014 και της δήλωσης αποθεμάτων, μέχρι 31/3/2014.

Αναλυτικά η εγκύκλιος την οποία υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων αναφέρει:

Σχετικά με την υποχρέωση τήρησης βιβλίων ΚΦΑΣ και ένταξη στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ των αγροτών που υπερβαίνουν τα κριτήρια που ορίζονται στην Απόφαση ΠΟΛ.1281/2013 , λόγω του μεγάλου πλήθους αγροτών που πρέπει να ανταποκριθούν στην ανωτέρω υποχρέωση και με σκοπό την εξυπηρέτηση των εν λόγω φορολογουμένων, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Με εγκύκλιο που πρόκειται να εκδοθεί άμεσα προβλέπεται η δυνατότητα εμπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης μεταβολής εργασιών, μέχρι 20/2/2014 και της δήλωσης αποθεμάτων, μέχρι 31/3/2014.
Οι ΔΟΥ πρέπει να συνεχίσουν να παραλαμβάνουν δηλώσεις μεταβολής που υποβάλλονται από τους εν λόγω αγρότες.
Για την απρόσκοπτη ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, δεν είναι απαραίτητη η εκ των προτέρων διενέργεια αυτοψίας στους χώρους επιχειρηματικής δραστηριότητας των εν λόγω αγροτών.