Πώς το κράτος διπλασιάζει το ενοίκιο για το κτίριο των Δικαστηρίων Πειραιά

Πώς το κράτος διπλασιάζει το ενοίκιο για το κτίριο των Δικαστηρίων Πειραιά
Πάνω 1,4 εκατ ευρώ ετησίως θα επιβαρυνθεί το κράτος από την μετεγκατάσταση των Δικαστηρίων Πειραιά στις Καπνοαποθήκες Κεράνη στην Λεωφόρο Θηβών.

Σύμφωνα με έγγραφο που διαβιβάστηκε στην Βουλή το ετήσιο κόστος ενοικίασης των εγκαταστάσεων στην Θηβών θα ανέρχεται στα 2,6 εκατ ευρώ όταν το σημερινό κόστος στέγασης όλων των Δικαστηρίων και υπηρεσιών δικαιοσύνης Πειραιά δεν ξεπερνά το ποσό των 1.133.040 Ευρώ ετησίως.
Σύμφωνα με έγγραφο του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), «το κτίριο επί της οδού Θηβών εντάσσεται σε ένα χαρτοφυλάκιο συνολικά 14 ακινήτων, το οποίο κατακυρώθηκε προσωρινά στην Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ, έναντι ποσού 115,5 εκατ. ευρώ. Το μίσθωμα για το κτίριο αυτό, συνολικής επιφάνειας περίπου 40.000 τμ, προσδιορίστηκε στο ποσό των 2,6 εκατ. ευρώ. Το κτίριο αυτό έχει παραχωρηθεί στο υπουργείο Δικαιοσύνης για τη στέγαση των δικαστηρίων Πειραιά, ενώ στο ισόγειο υπάρχει πρόσθετος χώρος για υπηρεσίες εστίασης και εμπορικά καταστήματα».
Εκτός από ύψος του μισθώματος μεταστέγαση των δικαστηρίων γίνεται σε μία περιοχή (Λ. Θηβών) όπου σύμφωνα με το Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά "δεν διαθέτει επαρκές σύστημα μαζικών μεταφορών γεγονός που θα προκαλέσει σοβαρή αναστάτωση στη ζωή των υπαλλήλων και των πολιτών . Ειδικότερα η θέση των κτιριακών εγκαταστάσεων δεν συνδέεται με τις γραμμές του Μετρό, ούτε εντάσσεται σε δίκτυο βασικών αξόνων κυκλοφορίας, από το οποίο να διέρχονται γραμμές κορμού των αστικών συγκοινωνιών. Τέλος, δεν συναρτάται η χωροθέτηση με άλλες συνεργαζόμενες δημόσιες υπηρεσίες και φορείς με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η επικοινωνία των υπηρεσιών, άρα και η λειτουργία τους.