Μία πρόσληψη για κάθε μία αναγκαστική αποχώρηση στο Δημόσιο

    Μία πρόσληψη για κάθε μία αναγκαστική αποχώρηση στο Δημόσιο
Με 15.000 προσλήψεις θα συνοδευτούν οι αντίστοιχες αναγκαστικές αποχωρήσεις, επαναλαμβάνει το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχει σχέση των τελευταίων με το γενικό σχεδιασμό μείωσης του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων.

Η σχετική ανακοίνωση επισημαίνει ότι κατά την τρέχουσα διετία 2013 - 2014 οι προσλήψεις στο Δημόσιο γίνονται με βάση τους ακόλουθους δύο κανόνες:
την αναλογία 1 προς 5, δηλαδή μία πρόσληψη για κάθε πέντε αποχωρήσεις (συνταξιοδοτήσεις και παραιτήσεις). Η μείωση του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων κατά 150.000 την πενταετία 2011 – 2015 επιτυγχάνεται μέσω της εφαρμογής αυτού του κανόνα.
την αντιστοιχία 1 προς 1, δηλαδή μία πρόσληψη για κάθε μία αναγκαστική αποχώρηση. Οι συνολικά 15.000 αναγκαστικές αποχωρήσεις, επομένως, δεν σχετίζονται καθ' οιονδήποτε τρόπο με τη μείωση του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων, αλλά αφορούν αποκλειστικά και μόνο στην ανανέωση του ανθρώπινου δυναμικού στο Δημόσιο.