ΚΑΡΤ ΠΟΣΤΑΛ

16/01/2022 14:41 - ΕΛΛΑΔΑ

Eντόπισε τους προγόνους της μέσα από καρτ ποστάλ 100 χρόνων

Η Θεσσαλονίκη μέσα από γράμματα Γάλλων στρατιωτών