ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

24/04/2023 16:12 - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ελληνικός Χρυσός: Κοινωνικές επενδύσεις με 137 έργα και δράσεις συνολικής δαπάνης 1,45 εκατ. ευρώ

Από αυτές τις δαπάνες, 1,1 εκατ. ευρώ (75%) επενδύθηκαν αποκλειστικά σε δράσεις και έργα εντός των ορίων του Δήμου Αριστοτέλη.
13/01/2022 16:16 - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ελληνικός Χρυσός: 1,3 εκατ. ευρώ στο Δήμο Αριστοτέλη για κοινωνικές και περιβαλλοντικές δράσεις

Τα έργα και οι πρωτοβουλίες που αναβαθμίζουν την καθημερινότητα, προστατεύουν το περιβάλλον και δημιουργούν προοπτικές για το αύριο της περιοχής…