ΘΕΣΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ

03/01/2022 19:24 - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

EY: Το 74% των θεσμικών ενδέχεται να αποεπενδύσουν λόγω μη ικανοποιητικών περιβαλλοντικών επιδόσεων

 Η συντριπτική πλειοψηφία (90%) δηλώνουν ότι πλέον δίνουν μεγαλύτερη προσοχή στις επιδόσεις ESG των επιχειρήσεων, στη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων Ένας…