ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

30/11/2021 19:03 - ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρωτόκολλο Συνεργασίας Ελλάδας-Ρωσίας και συμφωνίες στους τομείς του τουρισμού και της ενέργειας

Ολοκληρώθηκε η 13η Μικτή Διυπουργική Επιτροπή (ΜΔΕ) που συνεδρίασε στη Μόσχα και στην οποία επικεφαλής, από ελληνικής πλευράς, ήταν ο…