ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Διευκρινίσεις από τον ΟΓΑ για τη ρύθμιση των 100 δόσεων

Σε διευκρινίσεις που αφορούν τη νέα ρύθμιση των 100 δόσεων για ασφαλιστικές οφειλές προχώρησε ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων.
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ

Πώς εννοεί το ΥΠΕΚΑ τα μεταλλαγμένα

Διευκρινίσεις, από το ΥΠΕΚΑ, λόγω δημοσιευμάτων για την επικείμενη απόφαση τροποποίησης της οδηγίας 2001/18/EΚ όσον αφορά στη