ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

08/11/2021 16:06 - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Intrakat αναλαμβάνει την υπόγεια σύνδεση του Σιδηροδρομικού Σατθμού Αθηνών με το μετρό

Μετά την υπογειοποίηση των Σεπολίων, η Intrakat αναλαμβάνει και την υπόγεια σύνδεση του Σ.Σ. Αθηνών με το μετρό.