ΘΕΟΠΙΣΤΗ ΠΕΡΚΑ

21/10/2021 18:56 - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Π. Πέρκα: «Να αυξηθεί το ποσοστό κατανομής των πόρων του Εθνικού Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης»

Απαιτούμε για το 2021 και για όλη την 4η φάση του ΣΕΔΕ (2021-2030) την αύξηση του ποσοστού των εσόδων από…