ΜΗ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

08/10/2021 19:06 - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αν. Μακεδονίας-Θράκης: Επιπλέον 12.288 επιχειρήσεις θα λάβουν Μη Επιστρεπτέα Ενίσχυση

  Ο αριθμός των επιχειρήσεων της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, των οποίων η ενίσχυση έχει εγκριθεί από την περιφέρεια, φτάνει…