ΟΜΙΛΟΣ IDEAL

06/09/2021 19:34 - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Όμιλος IDEAL: Σε θεσμικούς επενδυτές το 12,67%

Η τιμή διάθεσης ορίστηκε στα 3,20 ευρώ ανά μετοχή και λόγω της μεγάλης ζήτησης ο τελικός αριθμός μετοχών που διατέθηκε…