ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΝΕΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

01/09/2021 14:02 - ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Τράπεζα της Ελλάδος: Αυξήθηκε το επιτόκιο νέων δανείων

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των νέων καταθέσεων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,05%, , σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ.