ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

30/08/2021 13:57 - ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Παρευξείνια Τράπεζα:Στα 400 εκ. ευρώ αναμένεται να φτάσει το χαρτοφυλάκιο δανείων στο τέλος του 2021

Αναμένονται εξελίξεις ως προς το χρονίζον θέμα της στέγασης της Τράπεζας σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις