ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

10/08/2021 22:00 - ΕΛΛΑΔΑ

Ακαδημία Αθηνών: Σύσταση Επιτροπής Έρευνας της Ανθεκτικότητας των Ελληνικών Δασικών Οικοσυστημάτων

Η Επιτροπή, που θα συνεδριάσει για πρώτη φορά στο τέλος Αυγούστου, θα ασχοληθεί τόσο με το παρελθόν όσο και με…