ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

23/06/2021 17:20 - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα: Χρηματοδότηση επιχειρήσεων συνολικού ύψους 2 δισ. ευρώ

Νέα δανειακή σύμβαση ύψους 400 εκ. ευρώ, υπεγράφη σήμερα με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ).