ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ

24/05/2021 22:07 - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ενεργειακή αυτονομία για το Άσυλο Ανιάτων - Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος 100KWp

Πράσινη ενέργεια από την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος χορηγίας του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ