ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

11/05/2021 18:40 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναπτυξιακά εργαλεία στον Δήμο Πειραιά και στη Δυτική Αθήνα

Έγκριση από τον Ν. Ταγαρά στα Σχέδια Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων