ΧΑΛΥΨ

05/05/2021 20:33 - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ: Συμφωνία με ΧΑΛΥΨ για εξαγορά δραστηριοτήτων

Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ επενδύει στις δραστηριότητες των αδρανών υλικών και του έτοιμου σκυροδέματος