ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

28/04/2021 18:08 - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μνημόνιο συνεργασίας της ΔΕΗ με τη Διεθνή Διαφάνεια Ελλάδος

  H Διεθνής Διαφάνεια Ελλάδος θα παρέχει στη ΔΕΗ δωρεάν την ηλεκτρονική πλατφόρμα–μηχανισμό υποδοχής και διαχείρισης αναφορών