ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

25/01/2022 19:43 - ΕΛΛΑΔΑ

Άνοδος της Ελλάδας στον Δείκτη Αντίληψης Διαφθοράς το 2021

Η Ελλάδα σημείωσε με 49 βαθμούς την 2η καλύτερη επίδοση, για την περίοδο 2012-2021
28/04/2021 18:08 - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μνημόνιο συνεργασίας της ΔΕΗ με τη Διεθνή Διαφάνεια Ελλάδος

  H Διεθνής Διαφάνεια Ελλάδος θα παρέχει στη ΔΕΗ δωρεάν την ηλεκτρονική πλατφόρμα–μηχανισμό υποδοχής και διαχείρισης αναφορών