ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ

31/03/2021 18:36 - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Motor Oil: Αποκτά χαρτοφυλάκιο αιολικών πάρκων

Το πράσινο χαρτοφυλάκιο του Ομίλου με προοπτική να φθάσει το 1GW συνολικής ισχύος