ΙΒΑΝ

19/02/2020 10:12 - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Αποκλειστικά στο TAXISnet πλέον η δήλωση IBAN για επιστροφή φόρου

Επισημαίνεται ότι οι φορολογούμενοι θα πρέπει να ενημερώνουν το ΤΑΧΙSnet και για μεταβολές του δηλωθέντος ΙΒΑΝ