ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε.

11/02/2020 12:44 - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η «Ελληνικά Γαλακτοκομεία» εξαγόρασε την «Κλιάφας»

Με την ολοκλήρωση της εξαγοράς οι νέοι μέτοχοι στοχεύουν να βελτιώσουν τις προοπτικές ανάπτυξης της εταιρίας