ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

03/01/2020 13:29 - ΑΚΙΝΗΤΑ

YΠΟΙΚ: Πρώτη πληρωμή για την επιδότηση πρώτης κατοικίας

Το ποσοστό επιδότησης της μηνιαίας δόσης του δανείου ανέρχεται σε 40-50% αντίστοιχα