ΕΛΙΝ VERD

26/11/2019 11:01 - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

H «Ελίν Verd» σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα ανάπτυξης έξυπνων ενεργειακών συστημάτων

Το FLEXIGRID απαρτίζεται από 16 εταίρους και χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την Έρευνα και την Καινοτομία «Ορίζοντα 2020»