ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

15/07/2022 14:24 - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: Πρόστιμό 20 εκατ. ευρώ στην εταιρεία Clearview AI

Για παράνομη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.
17/09/2021 22:15 - ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αρχή Προστασίας Δεδομένων: Έρευνα για την ανάρτηση του καταλόγου με ονόματα νηπίων

Δημοσιοποίηση ονομάτων παιδιών που είναι εγγεγραμμένα και φοιτούν σε νηπιαγωγείο του κέντρου της Αθήνας
08/10/2019 12:06 - ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ

Πρόστιμα 400.000 ευρώ για μηνύματα προώθησης προϊόντων

Τηλεφωνικές κλήσεις από τρίτες εταιρείες για σκοπούς προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών