ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

11/09/2019 17:09 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αύξηση του κύκλου εργασιών στα τουριστικά γραφεία

Ο δείκτης άρχισε να ανεβαίνει από το 2017, ενώ τα προηγούμενα έτη βρισκόταν σε αρνητικό έδαφος