ΦΕΥΦΗΟ

11/09/2019 11:10 - ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ηλεκτρικά Οχήματα: Tα βασικά ζητήματα που μένουν να ρυθμιστούν

Προτάσεις για την ανάπτυξη υποδομών της αγοράς υπηρεσιών ηλεκτρικών οχημάτων