ΜΠΥΡΑ ΝΥΜΦΗ

10/09/2019 10:21 - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

H ΝΥΜΦΗ επίσημη μπύρα της ΔΕΘ

Η μπύρα ΝΥΜΦΗ σχεδιάστηκε και παράγεται στη Θεσσαλονίκη από 100% Μακεδονικό κριθάρι