ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ

05/06/2014 11:50 - ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ

Οι ανώνυμες καταγγελίες στο διαδίκτυο βοηθούν τον καταναλωτή;

Ανώνυμες αξιολογήσεις στο διαδίκτυο βοηθούν τους καταναλωτές, μπορεί όμως και να βλάπτουν, κυρίως οι αρνητικές, όταν είναι προσβλητικές και βασίζονται…