ΠΕΙΡΑΙΩΣ FACTORING

25/07/2019 10:27 - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πειραιώς Factoring: Πιστωτική γραμμή μέσω EBRD

Το factoring είναι ένα σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο που μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά του παραδοσιακού τραπεζικού δανεισμού