ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ

20/06/2022 21:09 - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών

Νέος πρόεδροςο Μιχάλης Κιούσης  
17/07/2019 11:53 - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Νέο Δ.Σ. στην Ομοσπονδία Βενζινοπωλών

Στο νέο διοικητικό συμβούλιο που συγκροτήθηκε σε σώμα συμμετέχουν