ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ

10/08/2022 19:52 - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κομισιόν:Τα μέτρα για την ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. δεν είναι κρατική ενίσχυση

Η δυνατότητα της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. να επιβάλλει (i) τέλος διαχείρισης και (ii) τέλος σύστασης αποθεματικού ανά βιομηχανικό πάρκο σε εταιρείες…
03/07/2019 11:07 - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ.: To 2021 το Θριάσιο Εμπορευματικό Κέντρο

Οι προτάσεις της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. για το πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των βιομηχανικών περιοχών και επιχειρηματικών πάρκων