ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 2019

03/06/2019 10:47 - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Γεγονός η παράταση της προθεσμίας των φορολογικών δηλώσεων

Δημοσιεύτηκε η απόφαση που προβλέπει την παράταση της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων μέχρι και τις 29 Ιουλίου. Η νέα…