ΞΕΝΟΙ

04/06/2014 18:36 - ΕΡΓΑΣΙΑ

Με περισσότερα προσόντα από τους Γερμανούς οι μετανάστες

Καλύτερα καταρτισμένοι από τους Γερμανούς είναι οι νέοι μετανάστες, ιδίως από τον ευρωπαϊκό Νότο, σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου για…