ΜΥΔΙΑ

17/07/2018 17:10 - ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ

Ελεγχοι για διοξίνες στα μύδια και τα οστρακοειδή

Η μη διενέργεια των εξετάσεων αποτέλεσε αιτία παρατήρησης και σύστασης για την Ελλάδα κατά τον έλεγχο αρμόδιας Ευρωπαϊκής Επιτροπής