ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΕ-ΙΑΠΩΝΙΑΣ

17/07/2018 16:50 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα βασικά στοιχεία της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Ιαπωνίας

Θα καταργήσει το μεγαλύτερο μέρος των δασμών, ύψους 1 δισ. ευρώ που καταβάλλουν ετησίως οι εταιρείες της ΕΕ