ΣΥΖΕΥΞΙΣ

04/06/2014 17:08 - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εξοικονόμηση 6 εκατ. ευρώ με την υπογραφή του "ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι"

Οι συμβάσεις αφορούν σε τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις και υπηρεσίες 4.245 κτιρίων υπηρεσιών και φορέων του Δημοσίου σε όλη την Ελλάδα του…