ΝΕΣΤΛΕ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, LEASE PLAN

02/06/2014 18:05 - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

H LeasePlan στο πρόγραμμα απασχόλησης νέων «Follow the Sun» της Nestlé

Το πρόγραμμα «Follow the Sun» είναι μέρος της πανευρωπαϊκής πρωτοβουλίας «Νestlé needs YOUth», που έχει ως στόχο την υποστήριξη της…