ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

24/12/2015 20:16 - ΘΕΜΑΤΑ

Στοιχεία «σοκ» για τα χριστουγεννιάτικα λαμπάκια

Η ποσότητα ενέργειας που καταναλώνεται στις ΗΠΑ από τα χριστουγεννιάτικα λαμπάκια υπερβαίνει κατά πολύ την ετήσια κατανάλωση φτωχών χωρών όπως…