ΒΡΑΒΕΙΑ 2014

30/05/2014 16:00 - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Βραβεία Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας: Οροι και προϋποθέσεις συμμετοχής

Ο θεσμός των βραβείων αποσκοπεί στην παρουσίαση έμπειρων αλλά και νέων κοινωνικών επιχειρηματιών, στην επιβράβευση των