ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

28/07/2015 18:56 - ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας περιορίζει τα κατοχυρωμένα δικαιώματα των πολιτών

Ο νέος ο νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας που ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή, αποτελεί «ένα ακόμη βήμα στον περιορισμό κατοχυρωμένων δικαιωμάτων…