ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

02/06/2022 18:29 - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

Χρηματιστηριακές: Παραμένει στην πρώτη θέση η Πειραιώς ΑΕΠΕΥ

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Eurobank Equities με μερίδιο 19,50% και στην τρίτη θέση, η Euroxx Χρηματιστηριακή, με μερίδιο αγοράς…
02/02/2022 21:08 - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

Χρηματιστηριακές: Πρώτη στην κατάταξη η Πειραιώς Α.Ε.Π.Ε.Υ τον Ιανουάριο

Ακολούθησαν η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ με ποσοστό 14,11%, η Euroxx Χρηματιστηριακή με ποσοστό 12,16%, η Εθνική Χρηματιστηριακή με 10,11%  
05/07/2021 18:53 - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

Πρώτη η Πειραιώς ΑΕΠΕΥ στην κατάταξη των ΑΧΕ τον Ιούνιο

Η Eurobank Equities πρώτη στην κατάταξη των χρηματιστηριακών στις συναλλαγές στο εξάμηνο 
26/05/2015 19:50 - ΘΕΜΑΤΑ

Πρόστιμα ύψους 48.000 ευρώ σε χρηματιστηριακές εταιρείες από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επέβαλε πρόστιμα ύψους 48.000 ευρώ σε χρηματιστηριακές εταιρείες για παραβάσεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας.