ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

31/05/2021 14:10 - ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: Διευκρινίσεις προς τους υπόχρεους προς πληρωμή αξιογράφων

Η διαδικασία δήλωσης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί από τους ενδιαφερόμενους έως τις 7 Ιουνίου 2021
05/07/2019 15:32 - ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: Ενημέρωση για ασφάλεια συναλλαγών με κάρτες πληρωμών

Οι πελάτες-επιχειρήσεις των τραπεζών θα λάβουν σχετική πιο λεπτομερή ενημέρωση και περαιτέρω πληροφορίες