ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

19/03/2015 18:09 - ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΕΤΕΑ:Παράταση υποβολής ηλεκτρονικών αρχείων

Η διοίκηση του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) παρέτεινε την υποβολή ηλεκτρονικών αρχείων, από τους εργοδότες, μέχρι τις 30 Ιουνίου 2015.