ΤΥΡΑΣ

22/01/2018 07:23 - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Όμιλος Τυράς: Έδωσε bonus στους εργαζόμενους

«Κι εφέτος όση ανάπτυξη έλθει στον όμιλο, θα έλθει από το εξωτερικό. Η ελληνική αγορά συνεχίζει να πιέζεται», τονίζει μιλώντας…