ΑΙΤΗΣΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ

20/10/2017 09:15 - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αίτηση πτώχευσης από το πρακτορείο τύπου «Ευρώπη»

Η εταιρεία ζητά από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών να γίνει δεκτή η αίτηση και να κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.