ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

05/05/2024 12:57 - ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ

Τιμολόγια ενέργειας: Τα τρία εργαλεία σύγκρισης τιμών που έχουν στη διάθεση τους οι καταναλωτές

Πως γίνεται η συνολική εποπτεία των τιμολογίων που είναι διαθέσιμα στην αγορά.